×

AO - The future of Financial External Reporting

Lad rapportering øge værdien internt og tilliden eksternt

 

Der er kommet et øget fokus på tillid i den offentlige debat og dermed et øget behov for sikring af høj kvalitet og rettigheder i den eksterne rapportering. Hertil kommer et pres fra nye regnskabsstandarder samt skærpede krav til åbenhed. Så hvordan sikrer du en strømlinet og værdiskabende rapporteringsproces, som skaber værdi internt og den fornødne tillid hos eksterne interessenter? 

 

Mens den resterende del af økonomifunktionen har set væsentlige forbedringer i form af blandt andet procesautomatisering og dataanalyse, er den eksterne rapporteringsproces forblevet forholdsvis uændret. Det forventes dog at ændre sig. En forbedret ekstern rapportering er nemlig nødvendig for at imødekomme de stigende krav og vil samtidig kunne øge værdien af den interne rapportering i form af forbedret gennemsigtighed og effektivitet i lukkeprocessen. Forbedringen kan opnås ved at anvende teknologi til at gentænke rapporteringsprocessen fra en datodrevet proces til en transaktionsdrevet proces. Og endelig kan man under revisionen udføre dataanalyser, hvilket giver øget indsigt og troværdighed i ens rapportering.

 

Ved denne session vil vi med afsæt i konkrete cases vise eksempler på, hvordan teknologi kan anvendes til at forbedre lukkeprocessen, implementere nye regnskabsstandarder og tilføre værdi til revisionen.

 

Målgruppe: Finansdirektører, økonomichefer, regnskabschefer og andre, som arbejder med ekstern rapportering i SMV’er.

 

Sværhedsgrad:

svaerhedsgrad-6-140x140.svg

 

Hør bl.a. om

 

Hør, hvordan teknologi kan understøtte en forbedring af lukkeprocessen.

Hvordan den nye regnskabsstandard for leasingaftaler (IFRS 16) kan implementeres for kunder, som følger årsregnskabsloven, og hvilken effekt regnskabsstandarden har på virksomhedens nøgletal.

Hvordan revisionen kan være en aktiv medspiller, der skaber øget indsigt og tillid.


Tid og sted:

 

Weidekampsgade 6, 2300 København S.

12/06/2019 kl. 08:30-10:00

 

Webinar

13/06/2019 kl. 08:30-09:00

Oplægsholder

speaker profile picture

Jonas Miland Bank

Jonas er partner i Deloitte og hjælper virksomheder med at forbedre it-løsninger i deres økonomifunktioner i form af bygherrerådgivning ved implementering eller optimering af ERP-systemer, IFRS-værktøjer og dataanalyse.

speaker profile picture

Casper Kjær Andersen

Casper arbejder med finansiel procesoptimering og har specialiseret sig indenfor closing excellence og implementering af understøttende software. Casper arbejder til dagligt med at optimere og effektivisere virksomheders månedsafslutningsproces, samt øge kvaliteten i deres finansielle rapportering.