×

Co-creation & datafrisættelse

Sæt data fri med co-creation og skab nye forretningsmuligheder

 

Private virksomheder, offentlige organisationer og myndigheder skaber uanede mængder af data. Data, som ofte ligger unyttigt hen og samler støv. Men det er data, som sat fri kan være en afgørende ingrediens i udviklingen af nye vækstdrivende løsninger for både samfunder og private aktører.

 

Men hvilke data skal frisættes - og til gavn for hvem? Hvor ligger værdien? Hvad er det for en proces, man skal igennem, inden man trykker på knappen og sætter sine data fri? Og hvordan sikrer man, at eksterne aktører vil lege med og bidrage til udvikling af nye digitale forretningsmodeller til gavn for forretning og samfunder?

 

Kom og hør, hvordan co-creation og strategiske partnerskaber på tværs af den traditionelle værdikæde kan være en katalysator for at identificere nye digitale muligheder - og ricisi. Og hør, hvordan Energinet har benyttet co-creation og datafrisættelse til at skabe grøn omstilling og nye vækstmuligheder.

 

Målgruppe:
Øverste ledelse samt senior management i private virksomheder, offentlige organisationer og myndigheder som arbejder med strategi, forretningsudvikling, innovation og digital transformation.

 

Sværhedsgrad:

svaerhedsgrad-5-140x140.svg

 

Du kan bl.a. høre om 

 

Hvordan frisættelse af data kan være en katalysator for fremtidens vækst for din forretning

Hvordan du inviterer nye aktører ind i løsningsrummet og åbner din forretning op for nye digitale vækstmuligheder

    • Hvordan din virksomhed eller organisation kan arbejde med innovative samskabelsesmetoder og strategisk facilitering


Tid og sted:

 

Weidekampsgade 6, 2300 København S.

03/12/2019 kl. 08:30-10:00

 

Webinar

04/12/2019 kl. 08:30-09:00

Oplægsholdere

speaker profile picture

Martin Lervad Lundø

Martin er adm. direktør i Energinet DataHub A/S. DataHub har til formål at sikre ensartet kommunikation og standardiserede processer for de professionelle aktører, der agerer på elmarkedet – alt sammen med henblik på at skabe bedre konkurrence og forbedre vilkårene for elkunderne. Martin har naturligt også ansvaret for den strategiske og organisatoriske udvikling af selskabet og skal med dette afsæt sikre, at selskabet også fremadrettet udnytter sit optimale forretningsmæssige potentiale – nogle af nøgleordene i denne sammenhæng er frisættelse af data, partnerskaber og en grundlæggende nysgerrighed.

speaker profile picture

Stine Degnegaard

Stine er Director og ekspert i innovation og co-creation. Hun er en international frontrunner inden for strategisk visualisering, og designer, organiserer og driver implementering i transformationsprojekter i både den offentlige og private sektor. Hun har forsket i design og implementering af nye forretningsmodeller og afsluttet en ph.d. i samarbejde med Stanford University og Det Kongelige Danske Kunstakademi med titlen: Co-Creation for Impact: How to design multi-stakeholder initiatives for tackling wicked problems. Stine har desuden publiceret artikler i flere internationale, akademiske magasiner og er en flittig oplægsholder på konferencer i ind- og udland.

speaker profile picture

Claus Frelle-Petersen

Claus er Director og Deloittes ekspert i frisættelse af data og erhvervs- og samfundsøkonomiske analyser. Claus har været ansvarlig for en række analyser, som Deloitte har gennemført, der har haft til formål at afdække hvilke offentlige data, der efterspørges af virksomheder, og hvilke gevinster som åbne, frie data kan medføre for virksomheder og myndigheder og samfundsøkonomisk set. Claus har endvidere gennem flere projekter et indblik i de tilgange og styringsmæssige rammer som er anvendt i andre lande for at tilgængeliggøre offentlige data på tværs af den offentlige sektor.