×

Strategi & eksekvering

Vækststrategi og eksekvering i en usikker verden

 

Verden er i opbrud. De geopolitiske konflikter står i kø: handelskrige, Brexit og generel politisk bekymring og uro på tværs af EU – og i resten af verden. Samtidig har den digitale transformation ændret virksomhedernes rammevilkår for fortsat at kunne holde sig konkurrencedygtige internationalt. Hvordan håndterer man som virksomhed denne situation, og hvordan designer og tilrettelægger man en ambitiøs vækststrategi, som kan eksekveres i en usikker verden?

I Deloitte kårer vi hvert år de bedst ledede virksomheder – Best Managed Companies – både internationalt og i Danmark. Det er virksomheder med store vækstambitioner, der alle er kendetegnet ved at mestre vækststrategier på tværs af alle væsentlige ledelsesområder. Disse virksomheder har desuden en klar strategi, som er forankret i hele organisationen.

 

Kom og hør, hvordan de bedst ledede virksomheder i Danmark er lykkedes med at designe og eksekvere globale vækststrategier i den daglige drift, og lær, hvordan man designer en vækststrategi, som kan eksekveres på tværs af landegrænser.

 

Hvad er Best Managed Companies?
BMC – Best Managed Companies – er et globalt Deloitte initiativ, som er til stede i syv lande verden over. Programmet undersøger, hvor godt virksomheder mestrer deres vækststrategier på tværs af alle væsentlige ledelsesområder. Og i Danmark anerkender og fejrer BMC det hårde arbejde, passionen og de banebrydende ideer, der udspringer fra mellemstore danske virksomheder.

BMC-virksomheder er kendetegnet ved at have et dybt rodfæstet langsigtet fokus. Og i løbet af de 25 år, som initiativet har eksisteret, har BMC virksomheder markant og konsekvent overgået den gennemsnitlige virksomhed på en række nøgleindikatorer.

Læs mere om BMC og tilmeld din virksomhed her.

 

 

Målgruppe: Topledelsen i mellemstore og store virksomheder med internationale vækstambitioner

 

Sværhedsgrad:

svaerhedsgrad-2_ny.svg

 

Hør bl.a. om:

 

Hvad man som virksomhedsledelse med fordel kan have overblik over, før man indleder en strategisk diskussion

Hvordan man kan formulere og forankre sin strategi

    • Hvordan Deloitte’s Best Managed Companies rammeværktøj kan hjælpe til en bedre forankring af strategien

Hvordan man kan designe og tilrettelægge en global vækststrategi

 


Tid og sted:

 

Weidekampsgade 6, 2300 København S.

18/09/2019 kl. 08:30-10:00

 

Webinar

18/09/2019 kl. 11:30-12:00

Oplægsholdere

speaker profile picture

Bjørn Winkler Jakobsen

Bjørn er partner og leder af vores forretningsområde for mellemstore virksomheder og koncerner og har mere end 17 års erfaring som leder af mellemstore revisions- og rådgivningsopgaver. Bjørn har en bred erfaring med revision og rådgivning af mellemstore og internationale koncerner, herunder tillige planlægning og gennemførelse af koncernrevisioner. Bjørn er fortrolig rådgiver for en række familieejede virksomheder på CFO og CEO niveau. Bjørn har herudover erfaring med omstruktureringer, opkøb og frasalg af virksomheder, due diligence opgaver mv.

speaker profile picture

Adam Norsker

Adam er partner og M&A-ansvarlig for Monitor Deloitte i Danmark. Hans fokus er på både industriejede og privatejede virksomheder, og hans arbejde strækker sig fra rådgivning på købersiden (CDD og strategisk udvikling) til porteføljevirksomhedsudvikling (vækst- og marginforbedring) samt udvikling på sælgersiden (VCDD og potentialestudier). Adams strategiske value capture-tilgang fokuserer på at identificere de mest kritiske løftestænger til at drive virksomhedsværdi, og han underviser både klienter og Deloitte-medarbejdere i dette.